2 okt. 2018

www.vendelsbygdegard.se

Vi flyttar denna hemsida

Från och med 1 oktober 2018 har Vendels Bygdegård ny hemsideadress. Vi tackar Blogspot för dessa år och utvecklar vidare tillsammans med "Wordpress" i en ny och modernare miljö.

Välkommen till www.vendelsbygdegard.se